Home / Tin tức / Chương trình TOKTEN Việt Nam

Chương trình TOKTEN Việt Nam

TOKTEN là gì?

TOKTEN – Transfer of knowledge Through Expatriate Nationals – Chuyển giao tri thức thông qua kiều dân là  Chương trình thực hiện trên toàn cầu, do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc sáng lập ra, được thực hiện đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích của Chương trình là huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tri thức của kiều dân, “đảo ngược dòng chảy chất xám” của các quốc gia đang phát triển. Thông qua các chuyến công tác ngắn hạn trí thức kiều dân phần nào có thể đóng góp được tri thức của mình trong tiến trình xây dựng và phát triển của chính quê hương mình. Các chuyên gia TOKTEN đã tham gia tư vấn, giúp các tổ chức Chính phủ cũng như phi Chính phủ giải quyết các vấn đề khó trên mọi lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, quản lý , giáo dục đào tạo …

Từ năm 1994, Chương trình tình nguyện của Liên hợp quốc (UNV/UNDP) là cơ quan điều hành và quản lý các hoạt động của Chương trình TOKTEN. Hiện nay Chương trình TOKTEN đã được thực hiện ở 25 quốc gia đang phát triển. Các quốc gia đã thực hiện thành công Chương trình này như Nhổ Nhĩ Kỳ, ấn độ, Trung quốc, Phi-lip-pin, Palestin.

Chuyên gia TOKTEN Việt Nam là ai?

Chuyên gia TOKTEN là trí thức kiều bào giỏi, có tâm huyết với quê hương đất nước, sẵn sàng đóng góp kiến thức, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp phát triển của quê hương mình. Họ am hiểu hơn chuyên gia nước ngoài về ngôn ngữ, văn hoá, đất nước và con người Việt Nam. Do đó, họ là người có thể đưa ra những giải pháp phù hợp trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn mà đất nước đang cần sự giúp đỡ. Điều đó cho thấy hiệu quả của việc sử dụng tri thức giỏi trong đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình TOKTEN tại Việt Nam

Hiện nay có khoảng trên 2,5 triệu người Việt Nam sinh sống ở hơn 100 nước trên thế giới, phần lớn ở Mỹ, Pháp, úc và Canada. Chính phủ Việt Nam nhận thấy được tiềm năng to lớn của nguồn lực này và mong rằng với những chính sách thích hợp trí thức kiều bào sẽ hướng về quê hương, đóng góp tri thức của mình trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đã ký hợp tác thực hiện dự án “Xây dựng danh sách ứng viên TOKTEN”. Mục tiêu của dự án này là thiết lập một Website và một cơ sở dữ liệu về trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, quảng bá chương trình rộng rãi trong và ngoài Việt Nam. Chương trình TOKTEN hoạt động trên tinh thần huy động trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trở về đóng góp, xây dựng phát triển đất nước.

Phương thức thực hiện Chương trình TOKTEN

Chương trình TOKTEN được thực hiện theo hình thức cung và cầu. Các cơ quan, tổ chức trong nước đưa ra những nhu cầu cụ thể, từ đó Chương trình TOKTEN sẽ lựa chọn và giới thiệu chuyên gia TOKTEN theo các yêu cầu. Chương trình TOKTEN sẽ lựa chọn các ứng viên theo tiêu chuẩn mà Hội đồng tuyển chọn ứng viên TOKTEN quy định, tiêu chuẩn này được hình thành trên cơ sở tiêu chuẩn tuyển chọn quốc tế cho các chuyên gia tình nguyện. Chuyên gia TOKTEN sẽ làm việc tình nguyện và họ được trợ cấp chi phí sinh hoạt và đi lại. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức tiếp nhận chuyên gia cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chuyên gia về làm việc.

Tổ chức và quản lý dự án Xây dựng danh sách ứng viên TOKTEN Việt Nam

Chính phủ Việt Nam giao cho Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài là cơ quan đầu mối thực hiện dự án. Hội đồng tuyển chọn ứng viên TOKTEN đề ra phương thức và tiêu chuẩn cho việc tuyển chọn ứng viên vào danh sách. Hội đồng này gồm đại diện các bộ ngành liên quan, UNDP và Chủ tịch Hội đồng là Phó chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Giám đốc dự án điều hành cơ quan thường trực của Chương trình tại Việt Nam.

Để trở thành chuyên gia TOKTEN Việt Nam

Đất nước hiện đang rất cần những chuyên gia giỏi, trong đó có các chuyên gia TOKTEN giỏi. Chương trình TOKTEN Việt Nam rất mong các trí thức có tâm huyết với đất nước hãy tham gia Chương trình một cách tích cực. Mẫu đăng ký và địa chỉ liên hệ hiện có trên Website của Chương trình TOKTEN Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Làm thế nào để có thể được sử dụng Chuyên gia TOKTEN

Mọi cơ quan, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân mong muốn sử dụng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài cho dự án của mình ở Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt ưu tiên như xoá đói giảm nghèo và các chính sách xã hội, cải cách và quản lý phát triển, quản lý môi trường và tài nguyên đều có thể được sử dụng Chuyên gia TOKTEN. Mẫu đăng ký nhu cầu  được đăng trên Website TOKTEN. Mọi thông tin thêm xin liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *